22:44 +07 Thứ sáu, 19/07/2024

Xây Dựng

Chống Thấm - Chống Cháy

Bản Đồ

Trang nhất » Chống Thấm - Chống Cháy

Chống Thấm - Cần Thiết Với Mọi Công Trình

Chống Thấm - Cần Thiết Với Mọi Công Trình

Để có thể hoàn thiện được một công trình xây dựng hoàn hảo thì việc chống thấm cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Có thế nói, nếu một công trình nào đó mà trong giai đoạn xử lý chống thấm không được làm tốt thì điểm chất lượng của công trình sẽ không bao giờ được đánh giá cao. Về lâu dài, nếu bị thấm thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến kết cấu của công trình, làm xuống cấp cơ sở hạ tầng và còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nếu là khu dân cư.

Chống Thấm - Cần Thiết Với Mọi Công Trình

Chống Thấm - Cần Thiết Với Mọi Công Trình

Để có thể hoàn thiện được một công trình xây dựng hoàn hảo thì việc chống thấm cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Có thế nói, nếu một công trình nào đó mà trong giai đoạn xử lý chống thấm không được làm tốt thì điểm chất lượng của công trình sẽ không bao giờ được đánh giá cao. Về lâu dài, nếu bị thấm thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến kết cấu của công trình, làm xuống cấp cơ sở hạ tầng và còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nếu là khu dân cư.

Hydratherm IMS (W)

Hydratherm IMS (W)

Hydratherm IMS (W) được thiết kế để đánh giá phòng cháy chữa cháy phù hợp với BS476: Part 21 và đối với ASTM E119 cho tất cả các loại công trình xây dựng kết cấu thép với. Hydratherm IMS (W) là một hiệu suất cao thành phần màng mỏng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho xây dựng nhanh chóng theo dõi cung cấp cả các thiết kế và xây dựng đội ngũ với chi phí các giải pháp hiệu quả và sáng tạo cho hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 

Đối Tác

Đối Tác 1
Đối Tác